سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره دارستانی فراهانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پژوهشکده فرایند ، گروه لاستیک
غلامرضا بخشنده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پژوهشکده فرایند ، گروه لاستیک
مجتبی ابطحی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پژوهشکده فرایند ، گروه لاستیک

چکیده:

در این تحقیق با هدف طراحی یک آمیزه مقاوم در برابر روغن های غیر قطبی در دمای بالا ، مقاومت روغنی و حرارتی دو الاستومر CR,NBRو آلیاژ آنها بررسی شده است . به این منظور آمیزه های مختلفی بر پایه دو الاستومر و همچنین آلیاژهای آنها طراحی شده و تاثیر زمان دهی ( ageing) در روغن موتور به مدت ۱۰۰ ساعت در دما ها ی ۱۵۰ و۷۰ درجه سانتیگراد بر خواص آمیزه ها و همچنین سینتیک نفوذ و جذب روغن در آنها بررسی شده است. همچنین با استفاده از معادلات ریاضی مدت زمان کار آیی نمونه ها در دمای محیط پیش بینی شده است .