سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی مدح خوان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ساخت سدها به شیوه بتن کوبیده غلتکی ف نآوری نسبتاً جدیدی است که در چند ساله اخیر توسعه روزافزونی یافته است . با توجه به تعدد درزهای اجرایی افقی در بدنه سدهای بتن غلتکی و به منظور افزایش ضریب اطمینان در طراحی، تحقیقی آزمایشگاهی مبتن یبر بهبود مقاومت لایه بندی با بکارگیری دوغاب سیمانی بین لای های انجام گردید. جهت انجام تستهای مقاومت برشی، دستگاهی با قابلیت اعمال تغییرات فشار نرمال که به روش برش مستقیم عمل می نماید، طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایشهای انجام شده نسبتهای مختلف آب به سیمان دوغاب بین لایه ای (۱ , ۰/۷۵ , ۰/۵) و مقادیر مختلف فشارنرمال kg/cm 215، ۱۰ و۱۵ را در سنین ۷، ۲۸ و ۹۰روزه پوشش می دهد. نتایج مشاهدات حاکی ازآن است که ، استفاده از دوغاب سیمانی بین لایه ای در محدوده فشار نرمال بررسی شده ، نسبت به حالت بدون دوغاب ( نمونه های شاهد )دارای مقاومت لایه بندی بیشتری بوده و با کاهش نسبت آب به سیمان دوغاب، مقاومت لایه بندی افزایش می یابد.