سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلیمان راسق قزلباش – فارغ التحصیل رشته مهندسی آبادانی روستاها از دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

با اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی ، زمینه تغییر چهره روستاها و تبدیل واحدهای مسکونی سنتی موجود به واحدهای ظاهرا هدایت شده با نگرش و لحاظ زیبایی، بهداشت، استحکام، خواسته مالکین و … فراهم شده است. بنابراین رعایت ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … روستاییان و همچنین موضوع بافت روستایی که ضمن داشتن تنوع، دارای هویت فرهنگی و تاریخی خاصی است، همراه با رعایت ضوابط و اصول فنی در مساکن ساخته شده از جمله اهداف مورد نظر برای بررسی در این مقاله هستند. بخش اصلی و اعظم یافته های تحقیق از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از روش های مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه در محیط روستای زاویه سفلی از توابع شهرستان چالدران و بخش دیگر آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. بر اساس این مطالعه یافته های مهم عبارتند از :۱-ضوابط و مقررات طراحی بیشتر در جهت استحکام بخشی بنا صورت می گیرد. ۲- فاصله گرفتن موارد اجرایی با الگوها و روش های بومی روستا .۳- ارتقای کیفیت و استحکام مساکن و افزایش شرایط بهداشتی در محیط روستا. ۴- عدم توجه به فضاهای معیشتی روستاییان در طراحی و اجرای فضای مسکونی. ۵- نبود برنامه های آموزشی مسایل اجرایی ساختمان برای بناهای محلی و یا سایر روستاییان. ۶- الگوسازی معماری شهری در روستا و هجوم حالت شهرگرایی به آن و حرکت تدریجی در مسیر دفن و مرگ معماری بومی به عنوان هویت اصلی روستا. ۷- ترویج مصالح صنعتی و شهری در روستا و بهره گیری روستاییان از مصالح مذکور