سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سکینه گلجاریان – گروه فیزیوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد فیروزآبادی – گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ترکمان – گروه فیزیوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله تأثیر اعمال TENS در ناحیه‌ی ستون فقرات، به دو صورت دو قطبی و سه قطبی، بر فعالیت سناپسی نخاع ارزیابی شده است. برای بررسی این تأثیرات، از منحنی فراخوانی رفلکس H و موج Mh استفاده شد. ۱۱ زن سالم غیر ورزشکار، داوطلب شرکت در این مطالعه شدند و در سه جلسه‌ی کنترل، اعمال TENS دو قطبی و اعمال TENS سه قطبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. منحنی فرخوانی رفلکس H و موج Mh ، قبل و بعد از اعمال TENS دو قطبی و سه قطبی با هم مقایسه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که در گروه دو قطبی، میانگین شیب نزولی و شدت پایانی؛ و رد گروه سه قطبی، میانگین شیب صعودی و شدت پایانی، قبل و بعد از تحریک الکتریکی ، تغییر یافت (p<0.05). در مقایسه ‌ی گروهها، شیب صعودی و سطح زیر منحنی در سه گروه تفاوت داشت (p<0.05). این نتایج ناشن می دهند که دو نوع TENS ، تأثیرات متفاوتی بر فعالیت سیناپسی نخاع دارند که احتمالاً به علت فعال کردن راههای متفاوت در نخاع است.