سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

موعود نیک فرجام – کارشناس ارشد کشتی سازی
حمید رضایی – دانشجوی دکترای کشتی سازی

چکیده:

هنگامی که سرعت یک شناور افزایش می یابد مساله وزن آن به عنوان یک نقطه بحرانی مطرح می گردد یک شناور تندرو برای دستیابی به شرایط بهینه عملکرد نیاز به حداقل وزن دارد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که سرعتهای زیاد منجر به افزایش بارهای دینامیکی وارد بر سازه می شود که این امر ضرورت شناخت دقیق محدوده بارهای طراحی را بیش از پیش آشکار می سازد عموماً مقررات موسسات رده بندی برمبنای سرعتهای متداول برای شناورهای تجاری می باشد این در حالی است که تخمین بارهای وارد بر کشتی های تجاری به منظور طراحی شناورهای تندرو که معمولا وزن کمی دارند فرضی محافظه کارانه است. هدف از ارائه این مقاله بررسی اصول طراحی سازه ای شناورهای تندرو و مقایسه تحلیلی نیازمندی های موسسات رده بندی برای طراحی این دسته از شناورها و تاثیر این الزامات در سیکل طراحی می باشد. نتایج به دست آمده از مطالعات، شامل تشریح مبانی طراحی سازه ای شناورهای تندرو و الزامات آیین نامه موسسات رده بندی در مورد طراحی سازه این شناورها است. همچنین نتایج طراحی سازه ای دو شناور به عنوان مطالعه موردی، شامل طراحی ورقهای کف، دیواره، عرشه و تقویت کننده های طولی و عرضی و نیز مقایسه وزن مقطع میانی ارائه شده است.