سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد شاه محمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سهیل محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثر پالس اولیه انفجار زیر اب یعنی موج شاک روی لوله های مغروق در آب بررسی می شود. این لوله ها در حقیقت نمایانگر پایه های جکت سکوهای دریایی می باشند. بسته به شرایط، اعم از نوع و مقدارماده منفجره و فاصله آن نسبت به سازه و سطح آب، پالس اولیه( موج شاک) می تواند قسمت عمده و یا بخشی از پاسخ سازه را باعث گردد. به این منظور لوله و سیال مجاور آن همراه با مرزهای غیر انعکاسی در معرض انفجار مقدار مشخصی از یک ماده منفجره قرار می گیرند و تحلیل بطور کاملا درگیر و با احتساب اثرات اندرکنش سازه و سایل صورت می پذیرد.