سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی –
زهرا شکری –

چکیده:

هدف و ضرورت تحقیق: در این تحقیق که هدف مقایسه دو روش A-P و MPN می باشد با توجه به اینکه در هر دو روش جهت انجام آزمون نیاز به تمهیداتی قبل و حین نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه و آماده سازی محیط های کشت بوده بنابراین جایگزینی روشهایی که هر چه بیتر وابستگی به این تمهیدت را کاهش دهد به منزله صرفه جویی در وقت و بودجه آزمایشگاهی است. از طرف دیگر هدف مرحله اول انجام آزمون های باکتریولوژیک آب که شامل تست احتمالی می باشد، آگاهی از وضعیت شبکه در ارتباط با ورود آلودگی احتمالی بوده و ا ندازه گیری کمی ارزش کمتری نسبت به وضعیت کیفی آب دارا می باشد، بنابراین جایگزینی روشی که وضعیت کیفی آب را با هزینه کمتر مشخص سازد می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. روش تحقیق: این تحقیق به منظور مقایسه دو روش A-P و MPN در آزمون احتمالی شبکه توزیع آب مشروب انجام گرفت. مدت اجرای عملیات طرح مجموعاً سه ماه بود و ۲۶۳ نمونه آب با استفاده از هر دو روش قید شده به موازات هم انجام گرفته روش تخمیر ۵ لوله ای که از محیط کشت دو غلظتی لاکتوزبراث استفاده گردیده است و به هر ۵ لوله ۱۰cc نمونه اضافه می گردد و در روش A-P به دلیل آماده نبودن محیط به صورت پودر، در آزمایشگاه از مواد اولیه تهیه می گردد که هنگام نمونه برداری، نمونه مستقیماً در داخل بطری حاوی کشت، کشت داده می شود. نتایج: نتایج بدست آمده از ۲۶۳ آزمون باکتریولوژیک آب به دو روش تخمیر ۵ لوله ای و A-P اطلاعاتی را در اختیار ما قرار داده که بدین شرح می باشد: از تعداد آزمون A-P در مرحله احتمالی ۵۷ نمونه (۲۱/۶۷ درصد) گزارش شد که پس از انجام مرحلهتأئیدی نیز ۵۷ نمونه (۲۱/۶۷ درصد) واجد کلیفرم گزارش شد. تعداد آزمون ۵ لوله ای در مرحله احتمالی ۷۷ نمونه (۲۹/۲۸ درصد) مورد مثبت گزارش شد که پس از انجام مرحله تأئیدی ۵۳ نمونه (۲۰/۱۵ درصد) واجد لیفرم می باشد و ۴۳ نمونه آلودگی با E.coli را نشان می دهد. با توجه به نزدیک بودن قرائت نتایج آزمون تأئیدی در دو روش نتایج آزمون احتمالی A-P را می توان مطابق با نتایج آزمون تأئیدی در روش تخمیر ۵ لوله ای در نظر گرفت روش A-P را می توان به عنوان روش جایگزینی در آزمون های کیفی باکتریولوژیک آب در مرحله احتمالی و تأئیدی کلیفرم در نظر گرفت. استنتاج: با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که حساسیت روش A-P در مقایسه با روش تخمیر ۵ لوله ای در تأئید نمونه های مثبت بیشتر می باشد و از لحاظ اقتصادی بصرفه و از لحاظ زمانی زودتر به نتیجه می رسد.