سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مرتضوی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، تهران
علیرضا برهانی داریان – هیات علمی – گروه منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده:

مدلهای هیدرولوژیک نقش اساسی دربرنامه ریزی و مدیریت منابع آب ایفا می کنند. یکی از عوامل اصلی در استفاده صحیح از این مدلها به چگونگی کالیبراسیون آنها بستگی دارد، در واقع کالیبراسیون باید به گونه ای باشد که مدل بتواند خصوصیات حوزه مورد مطالعه را بطور مناسب نمایش دهد. از طرفی در غالب موارد واقعی ابعاد پارامترهای کالیبراسیون به حدی است که عملا این کار را با مشکل روبرو میکند. روشهای سنتی مبتنی بر سعی و خطا غالبا وقت گیر بوده و تا حد زیادی متکی بر مهارت شخصی کاربر می باشد. در این مقاله کالیبراسیون یک مدل مفهومی بارش-رواناب با استفاده از روشهای جستجوی تصادفی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی مورچگان ارائه شده است. برای این منظور از مدل مفهومی بارش – رواناب تانک استفاده شده است. در این مقاله ضمن مقایسه نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر و با حل جامع، برتری الگوریتم ساده GA نسبت به الگوریتم سیستم مورچگان در کالیبراسیون مدل بارش – رواناب مورد مطالعه در این مقاله نشان داده می شود.