سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

نیما جان فشان – کارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
افشین شریعت – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

برآورد عملکردی و ظرفیتی تقاطع های بدون چراغ (Unsignalized) یکی از مباحث مطرح در زمینه مهندسی ترافیک می باشد. در آنالیز میدان، به عنوان تقاطع بدون چراغ باید نکات مهمی را در نظر گرفت، یکی از این نکات مهم استفاده از روش ارزیابی ظرفیتی مناسب برای براورد پارامترهای عملکردی میدان است. اخیرا در کشورهای امریکا، اروپا و اقیانوسیه توجه ویژه ای به مطالعات امکانسنجی میدان وروش های مختلف طراحی آن شده است. همانطور که می دانیم میدان نوعی تقاطع بدون چراغ است که به دلایل مختلفی در سطح معابر شهری و یا بین شهری طراحی می شود.
در این مقاله سعی شده است که به دلیل عدم وجود روشی استاندارد در کشور (با توجه به آئین نامه های طرح هندسی راه)، روش های مختلف آنالیز ظرفیت میدان بررسی شده و محدودیت های هر کدام از روش های مطرح گردد و سرانجام پیشنهادیی را در زمینه استفاده از روش های مختلف ارائه دهیم.
روش هایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، آئین نامه های کشور های مختلف از جمله انگلستان، آمریکا، آلمان و استرالیا است که هر یک از آنها در جای خود مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است. پس از بررسی و معرفی روش های آنالیز ظرفیتی با ارائه یک مطالعه موردی، نتایج بدست آمده از روش های مختلف مقایسه و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای استفاده مناسبتر از روش های مختلف ارائه شده است.