سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بنان – دانشیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
علیرضا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله پس از ارائه تاریخچه ای از روش های محاسبه نیروی ناشی از باد به بررسی اثرات باد بر رویسازه های بلند و باریک مثل دود کش های بلند بتنی، برج ها و دکل های بلند که حساسیت زیادی نسبت به تغییرات لحظه ای سرعت باد دارند می پردازد. در این راستا با به کارگیری مفاهیم و روابط کلی و فشرده روشِ ضریب تندباد سه بعدی که مبتنی بر محاسبه نیروهای استاتیکی معادل با در نظر گرفتن اثرات افزایشی دینامیکی باد می باشد روابط مناسب تعیین نیروی باد بر سازه های بلندو باریک بدست آمده است.