سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده خضیر – استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی خدمات فنی قزوین

چکیده:

انقلاب صنعتی و بدنبال آن پیدایش شیوه تولید ماشینی نقطه عطفی بود که موجبات تغییرات شگرف در شکل زندگی و چگونگی روابط اجتماعی انسانها از جمله روابط کارکنان و کارفرمایان درسازمانها و موسسات صنعتی را پدید آورد . لزوم تامین نیازهای اساسی و پایه انسانها همگام با رشد سریع و فزاینده جمعیت ،بهره برداریهرچه بیشتر از منابع طبیعی، مادی و انسانی را باعث شده است . بسیاری از مشاغل جدید به موازات پیشرفتهای شگرف تکنولوژیکی و فنی و اختراعات و توسعه وسایل ارتباط جمعی ؛ اینترنت ، اینترانت و …تعریف و متعاقبا تلاش برای پرورش نیروی کار خاص آن شغل آغاز شد.