سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید صادقیان – دکتری فتوگرامتری مرکز تحقیقات نقشه برداری تهران
محمدجواد ولدان زوج – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

به منظور ارزیابی و تست دقت هندسی تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با ساختار پوش بروم مدل های ریاضی سه بعدی پیاده سازی و به دنبال آن مورد تست و بررسی قرار گرفتند . با توجه به عدم ارائه اطلاعات مداری از سوی شرکت های تهیه کننده تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا تا کنون، دو راهکار کلی استفاده از مدل های پارامتر مداری و توابع رشنال مورد نظر قرار گرفت و هر دو روش پیاده سازی و تست گردید . به منظور تست دقت هندسی تصویر آیکونوس ژئو به روش پارامتر مداری، با توجه به عدم ارائه اطلاعات مداری به کاربران درابتدا پارامترهای داری با استفاده از روابط دینامیک سماوی و متادیتای تصویر تخمین زده شد و همچن ین تصویر ژئو آیکونوس که از نظر ٠ متر برای نقاط / هندسی نیز پردازش شده به حالت تصویر خام برگردانده شد و در مدل پارامتر مداری مورد استفاده قرار گرفت که به دقت ٨٩چک دست یافتیم که این نتیجه خوب نشان دهنده تعیین دقیق پارامترهای مداری و تهیه تصویر خام از نظر هندسی و مدلسازی دقیق می باشد