سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دکتری هیدرولیک؛ دانشیار پژوهشی
صالح ارشد – فوق لیسانس آبیاری
سیداحمد حسینی – فوق لیسانس آبیاری، مربی پژوهشی

چکیده:

به منظور شبیه سازی یک بعدی و شبه دو بعدی فرآیندهای هیدرولیکی و رسوبی در رودخانه ها، با شرایط جریان دائمی و غیر دائمی و در وضعیت های زیر بحرانی یا فوق بححرانی، مدل های کامپیوتری متعددی توسط محققین هیدرولیک و مهندی رودخانه در کشورهای مختلف تدوین، طراحی و ارائه شده است. در این مقاله مدل های SEDFLOW (مرکز تحقیقات آب جاد، ۱۹۹۰) ، GSTARS2.0 (اداره عمران ایالات متحده، USER، ۱۹۹۸) ، SEFLOW (مرکز تحقیقات هیدرولیک دلفت هلند، ۱۹۸۸) ، HEC-6 (مرکز مهندسی هیدرولوژی ارتش ایالات متحده، ۱۹۷۷) ، MOBED (بخش هیدرولیک انستیتوی بررسی آبهای ملی کانادا، ۱۹۸۱)، HEC_RAS (جزء سری مدل های رسته مهندسی ارتش آمریکا) و MIKE11 (انستیتوی هیدرولیک دانمارک، ۱۹۹۲) با یک الگوی مشخص ومشابه مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه وارزیابی شده اند. در این مقاله، بمنظور مقایسه کیفی مدل ها با یکدیگر ، با اختصاص یک امتیاز عددی به هر قابلیت ،نسبت به رتبه بندی مدل ها اقدام شده است. بر این اساس مدل MIKE11 به دلیل دامنه کاری گسترده در رتبه اول و پس از آن به ترتیب مدل های MOBED , HEC – ۶ , SEFLOW , GSTARS2.0 , HEC-RAS و SEDFLOWقرار گرفته اند.