سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نسرین محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده:
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و هدف از آن بررسی تفاوت ها بارز و پراهمیت دو نوع مدیریت اصلی (اسلامی و غیراسلامی) در جوامع می باشد. از این پژوهش نتایجی به دست آمده که باتوجه به مشکلاتی که در مدیریت ها به وجود می آید، مدیریت اگر براساس اسلام و قوانین اسلامی باشد به بهترین نحو با مشکلات برخورد کرده و با عوامل اجرایی با عدالت و میانه روی برخورد کرده بنابراین، در این سازمان و جامعه تمامی افراد با آرامش و رضایت وظایف خود را انجام می دهند.