سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رویا صدری –
کمال الدین خدمتی –
روزبه فلاحی –
زهرا صلاحی –

چکیده:

استفاده از سلول اولیه Primary بدلیل محدودیت سنی بره مشکلاتی را ایجاد میکند منجمله در چند ماه اول سال بدلیل جوان بودن سلول دارای قدرت رشد و تکثیر کافی بوده ولی اولا با افزایش سن دام قدرت رویش و تکثیر کاهش مییابد و ثانیا ″ احتمال اینکه نسوج دام آلوده به عوامل ناشناخته و فرصت طلب باشد نیز وجود دارد ثالثا ″ آزمایش کردن و اطمینان ا ز فقدان آلودگی قبل از استفاده و کاربرد غیر ممکن است بنابراین لزوم استفاده و تهیه ستول لاین بخصوص تیره هایی که دارای حساسیت کافی و بالایی باشند ضروری بنظر میرسد از آنجایی که تیره سلولی با منشاء گوسفندی در دسترس نمیباشد لذا تهیه سلول از ریه جنینی گوسفند ب علت حساسیت کافی جه بمنظور تحقیق و جداسازی عوامل ویروسی و تشخیص بیماری های ویروسی و حتی تکثیر و تولید واکسن دامی با داشتن حساسیت زیاد نسبت به عوامل پاتوژن ویروسی مانند پاراآنفلونزای تیپ سه ) (۳ PI و بیماری ویروسی رینو تراکیت گاوی گاوی IBR و همچنین اسهال ویروسی مخاطی MDV و بیماری ویروسی درماتیت پوستولار واگیردار CPD وبیماری ویروسی زبان آبی تیپ ……. ) BT ) 20 و حتی تکثیر و تولید واکسن دامی با داشتن حساسیت نسبت به ویروسهای فوق الذکر حایز اهمییت شایان بود بنابرا ین با توجه به مشکلات بیشماری که در مورد ت هیه سلول اولیه با منشاءگوسفندی وجود دارد با تهیه تیره سلولی لاین شده ریه جنینی گوسفند CSL موفق به تشخیص بیماریهای ویروسی در مواقع اپیدمیک بیماری و حتی تهیه واکسن دامی شده و لازم بذکر است که این سلول بمیزان ۷۰-۵۰ بار قادر به پاساژ در فلاسک های کشت ستلولی میباشد بهضمن آنکه کلیه خواص فنوتیپی و ژنوتیپی خود را حفظ نموده در این پژوهش عمر مفید و کارایی سلولی هم آزمایش گردید و هم عیار ویروسی مشابه هم در زمان دوتایی شدن تعداد کم یا زیاد ستولها برای هر نمونه ویروسی بد ست آمد و این امر موید آنستکه سلول از رشد ویروس در تمام طول دوره زندگی آن حمایت میکند امید میرود که بتوان در آیندهای نه جندان دور با توجه به عیار مشابه ای که از رشد عوامل ویروسی بر روی سلول ذکر شده و سایر سلولهای مرتبط دامی دیده میشود موفق بتولید تمامی واکسنهای دامی بر روی سلول فوق الذکر نمود