سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد بینایی – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، فرح آ
مریم قیاسی – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیانف پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، فرح آ
سیدمحمدوحید فارابی – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، فرح آ
رضا پورغلام – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، فرح آ

چکیده:

کفال ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر به جهت نوع غذای مصرفی( دتریت خواری) میتوانند به انواع آلاینده ها مانند سموم نباتی، هیدروکربورهای نفتی، فلزات سنگین ، پر وتئینهای سمی و نیز عوامل بیماریزای عفونی آلودگی پیدا کنند. طی سالهای اخیر نوعی بیماری در کفال ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر مشاهده شده است که عمده ترین علایم بالینی آن، بادکردگی شکم، شنا ی به پهلو در سطح آب و شنای نامنظم می باشد که از آن به عنوان بیماری نوظهور کفال ماهیان یاد میشود. در این رابطه بررسی بر روی تغییرات فاکتورهای هماتولوژیکی این ماهیان و تفاوتهایی که در این فاکتورها در بین ماهیان فاقد علایم و ماهیان واجد علایم بالینی بود صورت گرفت. طی این بررسی از ۱۵ عدد ماهی فاقد علایم بالینی و ۱۵ عدد ماهی واجد علایم بالینی خونگیری به عمل آمد و فاکتورهایی چون میزان کل گلبولهای قرمز، میزان کل گلبولهای سفید، شمارش تفریقی گلبولهای سفید، میزان هماتوکریت، هموگلوبین، حجم متوسط گلبول قرمز MCV ، متوسط میزان هموگلوبین MCH مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل به شرح جدول ذیل می باشد