سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد ولیزاده – موسسه تحقیقات برنج کشور مازندران
علیرضا ترنگ – گیلان موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدکریم معصومیان – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
حسنیعلی عابدی – اصفهان مرکز تحقیقاتی کشاورزی

چکیده:

این طرح با تعداد ۱۵ لاین خالص کیفی و کمی منتخب آزمایشات مشاهده ای و مقدماتی در سال ۷۶ که دارای خصوصیات مورفولوژیکی مناسبی بوده اند و میزان عملکرد آنها نیز بالا بود هاست به همراه دو رقم شاهد جمعا به تعداد ۱۷ لاین و رقم ارسال ۷۷ به مدت دو سال در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در استان مازندران در محل معاونت موسسه تحقیقات بنرج کشور در آمل به اجرا درآمد.