سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صالحی –
احمد عامری –
مهدی فرزاد کیا –
احمد جنیدی –

چکیده:

امروزه یکی از عوامل مهم آلودگی محیط زیست دفع نادرست انواع مواد زائد می باشد .و بازیافت وتبدیل زباله الی به کمپوستیک راه مناسب برای مدیریت صحیح تر مواد زائد میباشد .این مطالعه بر روی مقدار تولید کمپوست در کارخانه کمپوست خمین به مدت شش ماه و بر روی توده های مختلف انجام شده است درین مطالعه زباله ورودی و خروجی از کارخانه کمپوست و وزن توده های کمپوست قبل و بعد از سرند توزین گردیده است و مشخص گردید که در نهایت ۱۵/۸۴ درصد از کل زباله ورودی به کارخانه کمپوست به کود کمپوست تبدیل می شود .و با ایجاد تدابیری همچون تفکیک از مبدا زباله، میتوان مقدار تولید کمپوست را افزایش داد.