سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس رضایی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل اژدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سورفاکتانتها طیف گسترده ای از مواد آلی را تشکیل می دهند که با مصرف شوینده های خانگی و مصارف صنعتی وارد فاضلاب شده و با راهیابی به آبهای سطحی و زیر زمینی باعث بروز مشکلات زیادی می شوند. سدیم دودسیل سولفات یکی از سورفاکتانتهای با مصرف زیاد آنیونی می باشد که حذف آن از پسابهای آلوده ضروری می باشد. جذب سطحی با کربن فعال از جمله روشهای مناسب برای حذف سورفاکتانت می باشد. برای استفاده از کربن فعال و محاسبات ستون کربن، نیاز به مطالعات امکان پذیری حذف سورفاکتانت توسط کربن می باشد. هدف از این تحقیق کوتاه، بررسی مقدماتی حذف سدیم دودسیل سولفات با استفاده از کربن فعال از جنس پوست پسته بود. اندازه گیری سورفاکتانت، با استفاده از آکریدین ارنج و در طول موج ۴۶۷ نانومتر انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقدار کربن فعال و زمان تماس رابطه مستقیم با درصد حذف سورفاکتانت دارد و با افزایش مقدار سورفاکتانت، درصد حذف کاهش می یابد