سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

در زون دگرسانی گرمابی که با امتداد جنوب شرق-شمال غرب از جنوب قزوین (بوئین زهرا)، طارم، شمال و شمال شرق زنجان، شرق میانه، خلخال و اهر و در ادامه در قفقاز و اوکراین ادامه می یابد. کانه زایی گرمابی باعث تشکیل کانسارهای رگه ای چندفلزی سرب، روی و مس شده است. در این کمربند درگسانی کانه زایی طلا در منطقه زره کان واقع در طارم و در شرق میانه، زمینه بالایی را نشان می دهد. با توجه به تشکیل کانسارها و معادن طلا در انتهای شمال غربی زون و بالا بودن زمینه این فلز در منطقه، مطالعات دقیق تری ایجاب می کند. در ۱۹ نمونه تجزیه شده مقدار متوسط ۵/، حداکثر ۷/ و حداقل ۰۰۱۰/ ppmاندازه گیری شده است. کانه زایی طلا و کانسارهای رگه ای دیگر در ارتباط با تودهٔ نفوذی گرانیتوییدی، به سن ۳۳-۳۱ میلیون سال به اولیگوسن مربوط است. نسبت Ag/Au بزرگتر از ۱۵، همراهی طلا با جیوه و آنتیموان دلالت بر تشکیل اپی ترمال طلا دارد. وجود کلمه ی زر در نام محل ها در ایران، قفقاز و آسیای میانه برای پی جویی های طلا دارای مفهوم اکتشافی است.