سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش امید پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی سالاری – استادیار فرآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مختار اعظمی – دانشجوی دکتری مهندسی فرآوری دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار گروه فرآوری و محیظ زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید زهاب اسیدی معدن (Acid Mine Drainage) یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در معادن زغالی و فلزی می باشد کانیهای سولفیدی آهن ( بالاخص پیریت، پیروتیت و مارکازیت) پس از اکسیداسیون و در واکنش با آب زهابی را تولید می کنند که بعلت داشتن خاصیت اسیدی و محلول بودن فلزات سنگین و سمی در آن باعث آلودگی محیط زیست می گردد. با توجه به پر هزینه بودن خنثی کردن زهاب و یا جلوگیری ازایجاد آن، پیش بینی امکان تولید زهاب اسیدی اهمیت زیادی می یابد. دراین تحقیق کانسار مس پرفیری سونگون در آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت پیش بینی امکان تولید زهاب اسیدی، آزمایشهای استاتیکی انجام گرفت. از میان آزمایشهای استاتیکی، آزمایش محاسبه اسید- باز (ABA) و بصورت انواع اصلاح شده، استاندارد و ترکیبی NAG و Paste pH انتخاب گردید. با بررسی نتایج آزمایش های پیش بینی کننده، مشخص شد که این کانسار قابلیت تولید زهاب اسیدی را ندارد