سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
بهروز آهین – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و در زون افیولیتی خوی – ماکو واقع در بخش مرکزی کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا واقع شده است. در این مطالعه شمال منطقه کلوانس جهت تشخیص آنومالی های عنصری مورد بررسیهای ژئوشیمیایی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهند که عناصر V, Cu, Bi, Be, Ba, Ag در کرومیتیتها و لیستونیتهای کلوانس دارای آنومالی های مثبت می باشند. همچنین فراوانی عناصر W, Zn, Cr, Cd در کرومیتهای کلوانس و W,Zn, Cd در لیستونیتهای همان ناحیه نتایج مشابهی را نشان می دهند که علت این امر غنی شدگی غیر عادی ناشی از جانشینی عناصر مزبور در شبکه کانیهای اصلی تشخیص داده شده است. همچمنین تاثیر پدیده متسوماتیزن در شکل گیری این آنومالی ها نیز قابل تامل است. نتایج حاصله از آنالیز نمونه های لیستونیتی خاکی از آن است که این لیستونتها از نظر وجود عنصر Au تهی شده هستند.