سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حجتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات

چکیده:

بر خلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته میشود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیتهای هواپیمایی ایجادکرده است و به جهت همین تعدد منابع داخلی و بین المللی بعضا مصادیق و احکام مسئولیت های ناشی از فعالیت های هواپیمایی منطبق بر عناوین کلی الزامات خارج از قرارداد و مباحثخاص قانون مسئولیت مدنی و موارد مربوط به دیه می باشد که هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.