سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد کشاورز – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اتصال آبی ( آبراه ) خلیج فارس – دریای خزر می تواند یک آبراه قابل کشتیرانی به منظور ترانزیت کالا و حمل و نقل داخلی و خارجی باشد. این آبراه می تواند باعث ارتباط کشورهای آسیای میانه و سواحل دریای خزر با آبهای آزاد جهان از طریق خلیج فارس باشد. در ایران در رودخانه های ساحلی و بنادر شمال و جنوب حمل و نقل بصورت محدود انجام می گردد. ولی حمل و نقل بصورت گسترده از رودخانه های طبیعی و کانال ساخته شده داخلی معرفی و گسترده نشده است. در این مطالعه که امکان پذیری اتصال دریای خزر به خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد آبراه سبب کاهش طول مسیر ترانزیت و کاهش مصرف انرژی برای حمل و نقل نه تنها در داخل ایران بلکه در سطح بین الملل می گردد. جهت تأمین حجم آب مورد نیاز آبراه می توان از آورد رودخانه های فصلی و دائمی و منابع آبهای زیرزمینی مسیر آبراه از خلیج فارس تا دریای خزر استفاده کرد. علاوه بر استفاده های مختلفی که از آبراه می شود از این کانال می توان جهت مدیریت منابع آب کویر مرکزی و اجرای طرحهای مختلف آبخیز داری استفاده کرد.