سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب فعال – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

تالابها بوم سازگان های شکننده ای هستند که برخوردار از ارزشهای بیوفیزیکی و اقتصادی اجتماعی بسیار گسترده بوده ،بهره برداری خردمندانه ، سبب حفظ غنای هر چه بیشتر توانمندیهای زیست محیطی و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و افزایش توان زیستمندان پیرامون آن می شود تالاب شادگان یکی از مهمترین تالابهای بین المللی است که در دشت خوزستان در مصب رودخانه جراحی در اراضی بایر و مسطح و همواری واقع شده است .این تالاب که نام خود را از شهر شادگان گرفته ، عملا از شمال ، غرب و جنوب شهر شادگان را به محاصره خود درآورده است . از آنجاییکه این تالاب نه تنها به لحاظ زیست محیطی و حمایت انواع گونه های ماهیان ، پرندگان و … به لحاظ نقش مهمی که در ارتزاق افراد بومی ساکن در حاشیه تالاب دارد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است این مطالعه جهت ارزیابی کیفی آب تالاب شادگان بر اساسWQI صورت گرفته است جهت انجام این مطالعه ، نمونه برداری فصلی در دو فصل پاییز و بهار ( پرآبی و کم آبی) از ۴ ایستگاه تالاب شادگان شامل خوردورق ،خورابوخضر ،رگبه ، خروسی انجام شد . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که در فصل پاییز کیفیت آب در ایستگاه های خوردورق ،خورابوخضر ،رگبه در رده نامطلوب (بد) و در ایستگاه خروسی در رده متوسط آبی قرار دارد .همچنین در فصل بهار به دلیل افزایش ورود آب خور به تالاب در اثر کمبود آب و ورود آب زهکش های طرح توسعه نیشکر و غالب شدن آن بر آب تالاب ،کیفیت آب در تمام ایستگاه های نمونه برداری در رده بد و بسیار بد قرار دارد. بنابراین می توان تخمین زد که تالاب شادگان از لحاظ کیفیت سالانه در رده ۵ قرار می گیرد .از ویژگی های این رده می توان موارد ذیل را نام برد : -۱ آ لودگی در سطح بسیار خطرناک ۲- خطر جدی برای گونه های آبزی ۳- عدم امکان استفاده های مرسوم