سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسفعلی عابدینی –
یوسف قدیمی –
عبدالحسین پری زنگنه –

چکیده:

در این مقاله به دنبال انجام پروژه مطالعات بررسی منابع آلوده کننده هوای استان زنجان که در دو فاز (۱۳۷۳ و ۱۳۷۵) با همکاری دانشگاه زنجان و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان، منابع آلوده کننده هوای شهر زنجان و دیگر شهرستانهای استان مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به سوختهای فسیلی، وسائط نقلیه موتوری، جمعیت، پارامترهای هواشناسی، فضای سبز، صنایع آلوده کننده، ابتدا تجزیه و تحلیل های لازم صورت گرفته است. در مرحله دوم سنجش آلودگی هوا، در ایستگاههایی که با در نظر گرفتن پارامترهای مهم و موثر در آلودگی هوا در شش نقطه شهر زنجان تعیین گردیده بودند. بعمل آورده شده است. سپس نتایج عددی آنها و برخی روابط بین آلودگی و پارامترهای متغیر و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله سوم با توجه به آمار صنایع ضمن دسته بندی ۱۱ گانه آنها، سهم هر کدام از آنها در آلودگی هوا تعیین گردیده است در مرحله آخر نتایج و توصیه های لازم بعمل آورده شده است.