سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین سلماسی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز
امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ک

چکیده:

حوزه آبخیز (آجی چای) با وسعت بیش از ۱۱۵۹۱ کیلومتر مربع یکی از زیرحوزه های بزرگ حوزه آبریز شرق دریاچه ارومیه می باشد. آبهای سطحی حوزه در قسمتهای مختلف مسیر از طریق پسابهای شهری و صنعتی، گنبدهای نمکی و سازندهای حساس به فرسایش آلوده می شوند و از کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آنها کاسته می شود. نفوذ پسابهای آجی چای، زهابهای اراضی کشاورزی و روانابهای حامل عناصر آلاینده به آبهای زیرزمینی منطقه، کاهش کیفیت این آبهاه را فراهم می آروند. انحراف و پخش پسابهای شهری و صنعتی در محدوده اراضی حاشبه آجی چای،تجمع آلاینده ها را در خاک منطقه باعث می گردد که موجب مسمومیت گیاهان و انتقال برخی بیماریها درموجودات زنده می شود. با توجه به نقش رودخانه آجی چای در تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی استفاده از آن در اراضی کشاورزی و … اثرات جبران ناپذیر آن در منطقه انکار ناپذیر خواهد بود.