سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – پژوهشکده اقلیم شناسی- مشهد

چکیده:

گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی، فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع بحث گرم شدن هوا و اقرات پدیده گلخانه ای ضرورت متعادل نمودن نشر CO2 همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع انرزی را ضروری ساخته است در میان انرزی ها، انرژیهای تجدید با توجه به سادگی فن آوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و محاسن دیگر توانسته است نقش مهمی در سیستم جدید انرژی جهان ایفا نماید. توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر نوین، از سطح پایین آغاز شده است که تجدیدنظر و توجه کامل به آنها در همین سطح ضرورت دارد. در سال ۱۹۹۰، تقریبا ۱۸% انرژی اولیه جهان را انواع انرژی تجدیدپذیر بوده اسب بیش از ۹۸% این مقدار رابیوماس و برق آبی، ۰/۸% انرژی خورشیدی، ۰/۸% انرژی زمین گرمایی و ۰/۱%را انرژی باد تشکیل می داد.