سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز شکوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مرتضی عالیقدری – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

بخش اعظم پرتو گیری انسان از پرتوهای یونساز در محیط زیست ناشی از منابع طبیعی بویژه رادیونو کلئیدهای موجود در پوسته زمین می باشد. از جمله این رادیونوکلئیدها گاز رادن – ۲۲۲ (۲۲۲Rn) و محصولات فروپاشی کوتاه عمر آن حائز اهمیت بسیار می باشند. این رادیونوکلئیدها درآب، هوا و خاک وجود دارند و از خود ذرات آلفا، بتا، نوترون و گاما ساطع می کنند و احتمال خطر سرطان های ریه، معده و … را افزایش می دهند.در این بررسی جهت شناسایی وضعیت پرتوافشانی مواد رادیو اکتیو در شهرستان اردبیل از مناطقی(آبهای معدنی سرعین و بیله دره، دریاچه شورابیل، محلهای مسکونی و اداری) اقدام به نمونه برداری از آب، خاک و سنگ نموده و با استفاده از دزیمترهای مخصوص درجه پرتو افشانی این مناطق را اندازه گیری کردیم. آنالیز بعضی از نمونه ها در جمهوری آذربایجان انجام گرفت. تحقیقات نشان داد که میزان پرتوافشانی در مناطق مسکونی ۲۵-۲۰، ساختمانهای دولتی ۳۰-۱۴، دریاچه شورابیل ۶۶-۳۰ ، سرعین ۳۸-۲۸ و بیله دره ۶۶-۴۴ میکرورونتگن در ساعت بود.