سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کوهپایی – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و دانشجوی دکترا مهندسی عمران محیط زیست دا

چکیده:

در این بررسی علاوه بر شناخت انواع تشعشعات دریافتی از منابع مختلف طبیعی و مصنوعی توسط انسان و طبقه بندی مواد رادیواکتیو از نظر سمیت نسبی، جدید ترین مقررات و استانداردهای ایمنی و تشعشع بمنظور حفظ انسان در برابر تشعشعات ارائه خواهد شد. هدف از ارائه مقاله علاوه بر معرفی استانداردها و مقررات فوق لزوم شناخت و گسترش استانداردها و مقررات در کشورها می باشد.برای طبقه بندی مواد زائد رادیواکتیو هیچ توافق جهانی وجود ندارد که این امر در تضاد با وضع قوانین در مورد رهاسازی مواد رادیواکتیو به محیط و حفاظت از مردم و کارگران در برابر مواجهه رادیولوژیکی می باشد.