سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین کارگر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد
علی اصغر سمساریزدی – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
محمدحسن احرامپوش – استادیار و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد

چکیده:

هدف از این تحقیق، تشخیص منابع آلاینده قنات زارچ و پی بردن به آلودگیهای میکروبی، شیمیایی، فیزیکی و عناصر سنگین در آب قنات که از طریق ورود فاضلابهای شهری و صنعتی به قنات بوجود می آیند می باشد. قنات زارچ دارای طول کلی ۷۰ کیلو متر است و عمق مادر چاه آن ۷۹ متر می باشد این قنات در مبداء خود دارای سه شاخه اصلی بوده و در طول مسیر از بافت قدیمی شهر یزد عبود کرده(میدان امیر چقماق،بازار قدیم یزد، مسجد جامع و) و پس از طی مسافت ۱۵ کیلومتری در داخل شهر یزد، در نهایت در محل سرچشمه زارچ مشروب می شود.در این مطالعه شناسایی منابع آلاینده و موقعیت فاضلاب واحدهای خانگی و صنعتی و کیفیت آب قنات از نظر فلزات سنگین،MPN ،COD ،BOD، و دبی سالیانه آب قنات انجام گردید در این تحقیق ابتدا حداکثر و حداقل جریان آب قنات در سالهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب ارقام ۳۸/۵ لیتر در ثانیه و ۲۱/۹ لیتر در ثانیه بدست آمد. برای پی بردن به آلودگی قنات زارچ ناخالصیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فلزات سنگین نمونه برداری در ۷ ایستگاه انجام گردید.بررسی نشان میدهد که قنات زارچ در حوزه شهر یزد دریافت کننده فاضلاب تعداد قابل توجهی واحد مسکونی، تجاری و یک باب بیمارستان است. مقایسه نتایج آزمایشهای انجام شده روی فاضلابهای خروجی با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست موید آنست که به جز MPN که از حدمجاز بالاتر است میزان فلزات سنگین اندازه گیری شده و سایر پارامترها هنوز به حد خطرناک نرسیده است.