سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمشید شیخ زاده مصدق – استادیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تحقیقاتی به منظور بررسی منابع و عوامل موثر در آلودگی نمکی منابع آب در منطقه اردبیل از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۷ انجام گردید. روش مطالعه در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و متکی بر نمونه برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی ، خاکها، پساب ها و فاضلاب ها، مطالعات آزمایشگاهی، جمع آوری اطلاعات عمومی منطقه و تفسیر نتایج بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که مسائل آلودگی نمکی منابع آب اردبیل عمدتاً منشا زمین شناسی داشته و از وارد شدن هرز آب و سیلاب ناشی از تخریب رسوبات دریاچه ای قسمت های جنوب غربی و غربی اردبیل بداخل رودخانه های بالخلوچای و قوری چای ناشی می گردد. با وجود این دخالت انسان به صورت بهره برداری از آبها بدون اعمال یک مدیریت صحیح و انتقال مستقیم پساب ها و فاضلاب های شهری در رودخانه ها نیز باعث تشدید مسئله شده و هم چنین عوامل طبیعی دیگر مانند توپوگرافی، شرایط اقلیمی، سنگینی بافت خاک، وجود لایه های متراکم و بالا بودن سطح آب زیرزمینی هر کدام در نمکی شدن منابع آب اردبیل سهم بسزایی داشته است.