سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا جعفرنژادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
حامد رضائی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

دانه های روغنی علاوه بر تأمین کالری مورد نیاز انسان، محتوی اسیدهای آمینه اصلی مورد نیاز انسان می باشند . محدود بودن افزایش سطح زیرکشت، کاشت محصولات در زمین های حاشیه ای را مطرح می سازد که دارای مشکلات مختلفی می باشند . بدیهی است در جایی که نمی توان شوری را توسط آبشویی در محدوده قابل قبولی نگهداشت، باید ارقام و محصولاتی را انتخاب نمود که در شرایط شور عملکرد قابل قبولی داشته باشند . استفاده از گوگرد به عنوان یک کاهش دهنده pH و اصلاح کننده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است ( کلباسی و همکاران ۱۹۸۸ ،کیتماس وآتتویی، ۱۹۶۵ ، کاپلانا و ورمان ، ).۱۹۹۸ مصرف گوگرد در چین باعث افزایش عملکرد کلزا به میزان ۱۳/۴ درصد گردید . همچنین باعث افزایش کارایی کودهای ازته و فسفره می شوند، به طوریکه مصرف هر کیلوگرم گوگرد، عملکرد بادام،زمینی، سویا و کلزا را به ترتیب ۹/۳ ، ۸/۱۳ و ۴/۵ کیلوگرم افزایش داد ( زاهو و همکاران، ).۲۰۰۱ باتوجه به اثرات گوگرد بر عملکرد کلزا آزمایشی به صورت زیر اجراء گردید .