سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پویا عمید – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مکانیک
رضا حسینی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

انرژی های تجدید پذیر از دیدگاه های گوناگونی میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند. یکی از عمده ترین این دیدگاهها ارزیابی سطح فناوری های هر یک از انواع این منابع می باشد. علاوه بر این امر ، گستردگی هر یک از انواع انرژی های تجدید پذیر در بستر زمان و رشد سرمایه در بازار هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.انرژی های مطروحه عمدتا باد، خورشید، موج دریا، توده های زیستی و زمین گرمایی هستند . از این منابع به روش های گوناگونی میتوان انرژی الکتریکی تولید کرد ویا مستقیماً بهره جست . در این مقاله به تکنولوژی های متنوع موجود در کاربرد این منابع اشاره گردیده است. بازار سرمایه و اقتصاد ، سابقه فعالیت ، برنامه های در حال گسترش و آینده در انتظار انرژی های تجدید پذیر مورد بررسی مفصل تری قرار گرفته اند.