سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت الله جواهری – کشت و صنعت مهران
عطا الله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کاشانی – دانشگاه شهید چمران اهواز
امیرحسن امیدی تبریزی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین تراکم کاشت در ارقام مختلف گلرنگ در استان ایلام آزمایشی بصورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه کشت و صنعت مهران (مجتمع تولید بذر و نهال مهران) واقع در سه کیلومتری شه مهران در سال زراعی ۷۹-۷۸ کشت و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.