سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد احمدیان یزدی –
اکبر زرگر –
اسماعیل رهبر –

چکیده:

شرایط حاد اکولوژی حاکم بر مناطق بیابانی و کویری سبزوار، تهاجم بی حد و حصر انسان بر عرصه منابع طبیعی و چرای بی رویه دام در این عرصه ها، سبب کاهش کمیت پوشش گیاهی و محدودیت تنوع آن شده است. انتخاب و تجویز گونه های گیاهی مناسب چند منظوره برای کاشت در این مناق امکان تسریع در احیای مناطق مزبور را موجب می گردد و در همین راستا گیاه پانیکوم (Panicum antidotale) که بومی اراضی سبک (شنی) مناطق گرمسیری جنوب ایران (مکران و جاسک) بودهو دارای خوشخوراکی نسبی است، برای کشت در مراتع بیابانی و حد فاصل بادشکنها زنده تاغ منطقه سبزوار انتخاب کردید که در پیش آزماشات سازگاری در مناطق استپی سرد (سبزوار) عملا موفق بوده سپس طرح فوق بمنظور دستیابی به مناسبترین روش و زمان کشت دیم آن در منطقه مذکور در فالب روش آماری اسپلیت بلوک که فاکتور (a)، آن روش کاشت (گلدانی a1- نشاء زمینی a2- بذکار و دیسک a2) و فاکتور (b) زمان کاشت (۱۵ بهمن: -b1 30 بهمن : b2 – ۱۵ اسفند: ۳۰-b3 اسفند: ۱۵-b4 فروردین : ۳۰-b5 فروردین b6:) و در چهار تکرار و سه محل کاشت (حارث اباد – یحیی اباد – کلاته میر علی) سبزوار و به مدت پنجسال به اجرا در آمد.