سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
جعفر غیومیان – مرکز تحقیقات آبخیزدای کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درجنوب شرق شهر خرم آباد با مختصاتجغرافیایی ۱۳ ۱۴ ۴۸ تا ۲۹ ۳۳ ۴۸ شرقی و عرض جغرافیایی ۴۶ ۰۷ ۳۳ تا ۲۹ ۲۳ ۳۳ شمالی حداقل ارتفاع و حداکثر ارتفاع منطقه به ترتیب ۲۶۰۰ و ۱۰۰۰ متر است و میانگین بارندگی ۷۲۰ میلیمتر دارد.
برای ارزیابی دقت تصاویر ماهواره ای از TM از دو روش تفسیر بصری و اتوماتیک داده ها استفاده شده است برای این منظور، داده ها ژئورفرنس و Resample شده اند مراحل آشکارسازی و ساختن تصاویر کاذب رنگی و PCA انجامشده است در نهایت با روش طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده داده ها به نقشه تبدیل شده اند و از طریق بصری نیز محدوده های لغزشی تفکیک شده که تفسیر بصری نسبت به انواع دیگر هم از نظر تفکیک انواع زمین لغزش و تفکیک محدوده هر لغزش برتر شناخته شد.