سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر مرادی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جعفر رزمی –

چکیده:

این مقاله سعی دارد مناقشه گاز بین گرجستان و روسیه را که در ابتدای سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد، با توجه به ریشه های تاریخی روابط این دو کشور و همچنین روابط ایران با این دو را مورد
بررسی قرار دهد و به امکان چگونگی بهره برداری ایران از این مناقشه برای تامین منافع ملی خود اشاره کند . همچنین این مقاله بر آنست که تحلیلی در باره عدم موفقیت ایران در بهره برداری از این موقعیت ارائه دهد و بر طب ق آن، گامهایی که باید در جهت رفع مشکلات صادرات گاز ایران به این کشور باید برداشته شود ذکر شده است.