سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مرتضی شریفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۲۷۰ کیلومتری جنوب غربی تهران و ۱۰ کیلومتری شمال روستای موته قرار دارد. در منطقه موته بسیاری از سنگ ها به طور ضعیف دگرگون شده اند، به طوری که اغلب سنگ تغییر نکرده و تغییر در پاراژنزکانی های آنها حاصل نشده است، لذا ترکیب شیمیایی و بافت سنگ از مشخصات اصلی برای پی بردن به منشٱ اولیه سنگها بود است. در منطقه، دامنه تغییرات اندازه ی دانه ها، شکل دار یا نیمه شکل دار بودن فنوکریست ها، تغییر شکل شدید، دگرسانی به خصوص فراگیری زون کلریتی، نبود بافت هایی که به طور پیوسته و تدریجی تغییر می کنند، تبلور نا کامل و نا تعادلی، تنوع بافتی (بافت جریانی، بافت بلاستوپورفیر، اشکال خلیجی کوارتز…)، و فور دایک های اسیدی، شکل گدازه های آتشفشانی، آزمایش های سنگ نگاری، ژئوشیمیایی و علائم صحرایی، به عنوان پارامترهایی جهت پی بردن به منشٱ، توزیع و چگونگی تشکیل سنگ های طلادار موته (متاریولیت ها و متاداسیت ها) مورد استفاده قرار گرفته اند.