سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید شاه پسند زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مصطفی رقیمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمدزمان دماوندی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
سیدمحمد سیدخادمی – شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

چکیده:

مقدار قابل توجهی از آب شرب شهر رو به رشد و پر جمعیت گرگان از آب های زیر زمینی آن آب خوانهای زیارت، شصت کلا و گرمابدشت) تامین می شود. تجزیه شیمیایی آب های زیر زمینی گستره گرگان نشانگر وجود دو منطقه با تمرکز غیرمجاز نیترات (آب خوان زیارت) در محدوده اراضی شهری است. الگوی تغییرات کلرید در چاه های با میزان نیترات غیر مجاز، از الگوی تغییرات نیترات آب این چاه ها تبعیت می کند. پایین بودن میزان نیترات منابع تامین آب شربی که در آب خوان های مختلف شصت کلا و گرمابدشت قراردارند، علی رغم قرارگیری این چاه ها در محدوده اراضی کشاورزی نسبت به چاه های آب شرب آب خوان زیارت، نشانگر عدم تاثیر یا اثر ناچیز کودهای شیمیایی بر آلودگی آب های شرب این منطقه است. تعیین مقادیر NO3/Cl , K/Cl ، منشا احتمالی نیترات آب های زیر زمینی را فاضلاب های خانگی ناشن می دهد. به علاوه قطع درختان جنگلی و توسعه شهر گرگان نیز سبب بر هم خوردن چرخه نیتروژن و آزاد شدن مقادیر قابل توچهی نیترات به آب های زیر زمینی منطقه شده است.