سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی
راضیه لک – دانشجوی دکتری رسوب شناسی
شیده شیدنیا – کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

خلیج امگایی چابهار دارای طول ۱۷ کیلومتر، عرض ۲۰ کیلومتر ، ماکزیمم عمق ۲۰ متر در دهانه خلیج بعنوان بزرگترین خلیج در سواحل دریای عمان مطرح می باشد بنادر تجاری و ترانزیتی چابهار و کنارک در شرق و غرب خلیج چابهار نیز بزرگترین بنادر دریایی عمان می باشند. برای مطالعه رسوبات تعداد ۱۵۴ نمونه رسوب سطحی با استفاده از گرب هیدروبیوس از بستر خلیج چابهار برداشت گردید نمونه های مذکور در آزمایشگاه رسوب شناسی و آنالیز عنصری سازمان زمین شناسی مورد آنالیزهای دانه بندی و ICP قرا رگرفتند.