سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد فضلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از اهداف مطالعات ژئوشیمیایی در مرحله پی جویی، بررسی روند تغییرات ناحیه ای عناصر است. از طرف دیگر با توجه به تعداد عناصر مورد مطالعه در این مرحله، بهترین راه جهت نتیجه گیری واحد از کل داده ها استفاده از روش های آماری چند متغیره می باشد. در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا با استفاده از روشهای چند متغیره تجزیه و تحلیل خوشهای و مولفه های اصلی روند تغییرات ناحیه ای عناصر در داده های ژئوشیمی آبراهه ای منطقه مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا سه دسته روند کلی در این منطقه شناسایی شد که عناصر اصلی آنها شامل طلا، مس و کرم-نیکل بود.