سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یداله حمیدی – دکترای تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار گروه مدیریت ، دا

چکیده:

بسیاری از صاحب نظران کیفیت اظهار می کنند که ، رهبری، کار تیمی ، مشتری مداری ، بهبود مستمر و آموزش کیفیت بیشترین تاثیر را بر برنامه های کیفیت در سازمانهای صنعتی و خدماتی
داشته اند . در بین این موا رد، بر رهبری سازمانی و ویژگیهای آ ن بیشترین تاکید صورت گرفته و به همین دلیل رهبری از معیارهای مهم اعطا جوایز جهانی کیفیت نظیر بالدریج و کیفیت اروپا می باشد . شیوة کلاسیک وسنتی مدیریت در سازمانهای TQM به هیچ وجه کاربرد نداشته ، چون TQM بر تحول، نوآوری ، توانم ند سازی ، آینده گری ، خلاقیت ، تفویض اختیار تاکیددارد که مؤثرترین نقش را در دستیابی به اهداف دارا می باشند