سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود رحیمی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدی

چکیده:

پدیده بی مسکنی یا بد مسکنی اقشار کم در آمد شهری از جمله مسائلی هستند که بطور نسبی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کشوری بنا بر ماهیت سیاسی ایدئولوژی حاکم، امکاناتی مالی ودیدگاه های صاحب نظرات خود، روشهای مختلفی را برای تامین مسکن افراد آسیب پذیر و کم در آمد جامعه اتخاذ مینماید. که میزان موفقیت هر کدام از این روش ها به عمق مطالعه و دقتآنها در مراحل مختلف تهیه، اجرا و ارزیابی بستگی دارد. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی توصیفی عوامل تاثیر گذار در این پدیده اجتماعی با تعریف اقشار کم درآمد بعنوان گروه هدف از سایر گروه ها منفک گردد. نقش و لزوم دخالت دولت بعنوان متولی اصلی در مدیریت ساخت مسکن اقشار کم درآمد تحلیل و نتایج و چالشهای آن بررسی و تاثیر برنامه های عمرانی بعنوان یکی از مهمترین ابزار دولت در تامین مسکن این اقشار در مقاطع زمانی مختلف مورد کنکاش قرار گیرد.