سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رهام رفیعی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
حسین بیسادی –

چکیده:

در این مقاله، به منظور محاسبه ضریب پواسون و مدول الاستیک موثر داخل صفحه ای سلول لانه زنبوری در معرض بارگذاری تک محوره، حل تحلیلی و مدلسازی اجزاء محدود صورت پذیرفته است و محدوده بهینه پارامترهای هندسی موثر استخراج شده است. همچنین نتایج مبین این واقعیت هستند که در اثر وجود گوشه های مورب در پیکربندی واحد سلول لانه زنبوری، قابلیت انعطاف سازه را می توان افزایش می دهد. میزان حساسیت مدول الاستیک موثر داخل صفحه ای و ضریب پوآسون موثر نیز به پارامترهای هندسی ساختار لانه زنبوری بررسی شده است.