سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فتحی –

چکیده:

تاریخ فلسفه فریدریک کاپلستن محصول کار جدی و مستمر این مورخ برجسته فلسفه درمدتی بیش از سی سال است که صرف نظر از تعدادمجلدات آن در قطع جیبی ابتدا در ۹ مجلدبه چاپ رسید و سپس مجلدات دهم و یازدهم نیز بر این مجموعه اضافه شد. این مجموعه عظیم را محققان و نهادهای زیادی از حیث جامعیت قدرت و مهارت و دقت گزارش روشنگری تحلیل، سعه صدر نویسنده و تلقی سلیم او بسیار ستوده اند. و عباراتی چون بسیار عالمانه و فوق العاده روشن را فراوان در وصف آن به کار برده اند. گروهی از مترجمان حوزه فلسفه بیش از سی سال پیش از هریک ترجمه مجلدی از این مجموعه را عهده دار شدهاند که تعدادی از آنها با اختلافاتی چشمگیر در تاخیرها و مهمتر از آن در سلیقه ها و قلم ها بوعده خویش وفا کرده اند درحالیکه عده ای دیگر چنین نکرده اند و ماهنور ترجمه مجلدات دوم سوم و نهم را در اختیار نداریم و این علاوه بر مجلد دهم و یازدهم است که اخیرا بر اصل این مجموعه افزوده است