سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استاد یاردانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروژه های عمرانی در کشور عمدتاً در چرخه حیات خود دچار تاخیر، توقف و بعضاً شکست می گردند در این بین عدم تأمین و تزریق به هنگام مالی نقش عمده ای را در بر دارد.یکی از موارد مورد توجه در رفع این مشکل،مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی کشور می با شد . سوابق این موضوع نسبتا طولانی و همراه با فراز و فرودهایی بوده است.بررسی گرایش دولت به جذب سرمایه بخش خصوصی و تقویت عوامل اجرایی به خصوص پیمانکاران پروژه های عمرانی و علل عدم توسعه این مشارکت موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته و در ادامه نیز راهکارهایی جهت بهبود مشارکت بخش خصوصی پیشنهاد می گردد.