سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حامد زرین کمری – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

در بررسی موضوعات مطروحه در هر عنوان پژوهشی دو بازه زمانی گذشته و حال – مطالعات موردی و وضع موجود – از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. خوشبختانه تاکنون در این دو بخش کارهایی نیز انجام پذیرفته است. اما پیش از آنکه برای پیش بینیبازه زمانی آینده – بهسازی عملی شرایط – خیزی برداشته شود توجه به یک مساله ضروری است. نکته ای که به نوعی از شرایط موجود به حساب می آید و از منظری دیگر در آینده نیز گریبانگیر پیش بینی های ما خواهد بود.
بدیهی است که تاکنون تلاش هایی هر چند محدود و به صورت ناهمگون در زمینه بهسازی محیط شهری برای معلولین یا سالخوردگان صورت گرفته است.
ولی آنچه باعث عدم پاسخگویی این تلاشها چه در مرحله طرح، چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره برداری گردیده در قالب شش عنوان از موانع، در این مقاله دسته بندی و بررسی شده است.
– موانع فرهنگی؛ – موانع اقتصادی ؛ – نظارتی ؛ – موانع مدیریتی و اجرایی ؛ – موانع تکنولوژیک ؛ – مرمت و نگهداری.