سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحمن میرزائیان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، عضو علمی گروه اقتصاد ، دانشگاه پیام نور ای

چکیده:

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمد عرضی محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهم تری به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی محسوب می شود.در این مقاله دراین مقاله به بررسی موجود بر سر راه توسعه فعالیت های اقتصادی صادرات غیرنفتی استان ایلام در بخش گمرک،حمل و نقل و تشکل های صادراتی به عنوان مهم ترین موانع از نظر مدیران اجرایی و فعالان تجاری می پردازیم. جهم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. جهت به دست آوردن مهم ترین عوامل موثر بر هر یک از عوامل گمرکی،حمل و نقل و تشکل های صنفی از روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام(Wise method steb) استفاده شده است.