سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

قاسم نوروزی – کارشناس اقتصادی مرکز تحقیقات توتون تیرتاش سازمان بازرگانی استان
علیرضا زمانیان – کارشناس اقتصادی سازمان بازرگانی استان مازندران
علی اکبر هاشمیان – کارشناس اقتصادی سازمان بازرگانی استان مازندران

چکیده:

علیرغم اینکه استان مازندران یکی از قطبهای مهم تولید گل و گیاه کشور محسوب می شود و از پتانسیل بالا در تولید برخوردار است لیکن در زمینه صادرات و حضور در بازارهای جهانی نقش چشمگیری ندارد . این ناشی از تنگناها و مشکلات تولید و بازاریابی است که در این تحقیق تلاش شده است این موانع مورد شناسایی قرار گیرد. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه از ۳۴ تولیدکننده و صادر کننده گل و گیاه در سطح استان و همینطور منابع کتابخانه ای ، منابع رایانه ای و سازمانها و ارگانهای مربوطه جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ۲۶ تولید کننده گل و گیاه (۷۶/۵ درصد) فعالیت آنها صرفا تولیدی بوده و هیچگونه صادرات نداشته اند . همچنین بیش از ۷۰ درصد تولیدکنندگان شیوه تولید آنها بصورت سنتی بوده و درجه صنعتی بودن تولید آنها بسیار ضعیف است. در خصوص صادرات نیز تنها ۸ تولید کننده در چند سال اخیر صادرات داشته اند که این تعداد تنها ۲ نفر صادرات آنها بصورت مداوم بوده است. ضمن اینکه غالب آنها محصولات خود را بصورت واسطه و غیرمستقیم به بازارهای جهانی عرضه می کنند. نتایج بررسی الگوی آمیخته بازاریابی نشان داد که از دیدگاه تولیدکنندگان و بر اساس امتیاز بندی طیف لیکرت متغیرهای محصول، مکان و کانال توزیع، فعالیت های تشویقی و ترغیبی و قیمت به ترتیب اولویت قرار دارند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سابقه صادرات ، میزان تحصیلات ، تغییر شیوه تولید از سنتی به صنعتی و متغیرهای آمیخته بازاریابی همبستگی مثبت با صادرات دارند. نتایج آزمون فرضیه نیز نشان داد که با اطمینان ۹۵ درصد فرضیات تحقیق تائید می گردد. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصله ، پیشنهاداتی جهت بهبود صادرات و تولید گل و گیاه استان ارائه می گردد.